آخرين تمرين تيم اميد پيش از دومين ديدار مقابل ازبكستان

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال اعضاى تيم اميد از ساعت ١٧:٣٠ روز يكشنبه در زمين مجموعه "جار" شهر تاشكند تمرين خود را آغاز كردند.

اين تمرين پرفشار به مرور حركات تركيبى ، بازى تك ضرب همچنين ضربات ايستگاهى و طراحى حمله و هماهنگى دفاع تيمى اختصاص داشت.

محمد آقاجانپور و رضا جبيره به دليل مصدوميت در تمرين حضور نداشتند.

تيم اميد روز دوشنبه در زمين ورزشگاه پاختاكور دومين مسابقه خودش را برابر ازبكستان برگزار مى كند.