امیدوارم با همکاری مربیان باشگاهی زمان طلایی را از دست ندهیم
محصص:تیم المپیک 20 روز سرنوشت ساز در پیش دارد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرتضی محصص با بیان این موضوع اظهار داشت:در حال حاضر تیم ملی امید مهمترین تیم ملی ماست که باید تمامی توجهات معطوف به آن باشد. قطعا این تیم شایسته روزهای سرنوشت سازی در پیش دارد. به طور خاص معتقدم 20 روز آینده از اواخر آذر تا اواسط دی ماه و پیش از شروع مسابقات مهمترین و تعیین کننده ترین زمان در مسیر آماده سازی این تیم است. در واقع ما یک فرصت طلایی در پیش داریم که نباید از دست بدهیم.
رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اضافه کرد:متوجه فشردگی برنامه مسابقات باشگاهی هستیم با این وجود نباید فراموش کنیم چه مسابقات مهمی را در پیش داریم و حمید استیلی به همراه شاگردانش نیاز دارد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. ما می توانیم مثل همیشه نشان بدهیم از قدرت های برتر قاره هستیم و این تیم شایستگی صعود به المپیک را دارد مشروط به آنکه کادر فنی بتواند یک تیم کامل را در اختیار داشته باشد و در اردوها باقیمانده با تمامی نفرات کار خودش را دنبال کند. مقطع پایانی زمانی است که تیم المپیک باید به هماهنگی برسد و این اتفاق هنوز نیافتاده اما من ایمان دارم تمامی مربیان باشگاهی ما چه داخلی و چه خارجی نهایت همکاری را با تیم امید خواهند داشت و اجازه می دهند که برنامه های آماده سازی تیم با حضور کلیه نفرات دنبال شود. کلید موفقیت این تیم حضور دائم و منظم تمامی بازیکنان در اردوها و زمان باقیمانده است که امیدوارم تحقق پیدا کند.