تمرین سبک بازیکنان تیم امید در مجموعه پک

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال تمرین صبح امروز تیم المپیک از ساعت 9:30 دقیقه در مجموعه پک آغاز شد.
در این تمرین طبق برنامه کادر فنی بازیکنان تمرینات آمادگی جسمانی و ارتقای انعطاف بدنی را در دستور کار داشتند.
تمرین نوبت عصر تیم امید امروز از ساعت 15 با حضور نمایندگان رسانه های گروهی در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.