شاهرودى:در بازى اول شايسته ٣ امتياز بوديم
مقابل كره براى پيروزى به ميدان مى رويم

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال رضا شاهرودى با بيان اين موضوع اظهار داشت:خوشبختانه برابر ازبكستان به بخش زيادى از اهداف خودمان رسيديم و برنامه هاى مورد نظر كادر فنى در زمين اجرا شد. حق ما بود كه تيم پيروز بازى باشيم اما در نهايت با تساوى از زمين بيرون آمدم كه برابر قهرمان دوره قبل نتيجه بدى نيست.البته در بازى دوم با روحيه بالا و فقط براى پيروزى به ميدان مى رويم.

مربى تيم المپيك اضافه كرد:كادر فنى حدود دو ماه است تيم را در اختيار داشته و فقط دو اردو تا امروز داشتيم. با اين وجود همه تلاشمان را كرديم تا هماهنگى لازم در تيم ايجاد شود. بچه ها مقابل ازبكستان با تمام وجود مبارزه كردند و انشالله برابر كره جنوبى هم تلاش مى كنيم بهترين بازى را انجام بدهيم.

شاهرودى در پايان گفت:كره جنوبى را به خوبى آناليز كرديم و بچه ها هم شناخت لازم را از اين تيم پيدا كردند. با وجود شرايط سخت آب و هوا تلاش مى كنيم بهترين نمايش را در اين بازى داشته باشيم و با دوندگى زياد برنامه هاى تيم حريف را خنثى كنيم. بچه هاى ما اگر در اندازه هاى واقعى خودشان ظاهر شوند كره را شكست مى دهيم و به صعود نزديك مى شويم.