برگزاری دوره های آموزشی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، یک دوره کلاس مربیگری فوتسال ایران در شهرستان گلستان از ۲۶ دیماه تایکم بهمن ماه به مدرسی علی زندی پور برگزار میشود.
یک دوره کلاس مربیگری فوتبال درجه D در رامسر از امروز آغاز و تا ۲۹ دیماه نیز ادامه خواهد داشت. حسین قزل سفلو مدرسی این دوره را برعهده دارد.
گفتنی است،کلاس مربیگری فوتبال درجه D در ساری و به مدرسی سعید بسطامی از ۲۲ تا ۲۹ دیماه برگزار میشود.