صيادمنش:اين نتايج حق ما نبود
بازيكنان كره و ازبكستان مدت ها در كنار هم بودند

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال اللهيار صيادمنش با بيان اين موضوع گفت:به نظرم ما در هر دو بازى خصوصا نيمه دوم بهتر از حريفان بوديم و چندين موقعيت براى گل زنى داشتيم. با اين وجود ناهماهنگى در تيم ما طبيعى است. حريفان ما مدت ها كنار هم در اردو بودند اما خود من چند روز كنار بچه ها بودم؟ ساير نفرات هم فقط يك هفته در قطر كنار هم تمرين كردند. طبيعى است كه در اين مدت كوتاه با هم هماهنگى لازم را نداريم. كادر فنى در اين فرصت كوتاه چه كارى بايد انجام بدهد؟

مهاجم تيم اميد اضافه كرد:اطلاعاتى كه در مورد حريفان داشتيم كاملا درست بود و با بهترين آناليز وارد زمين شديم اما اجراى برنامه هاى مورد نظر برابر آماده ترين و هماهنگ ترين تيم ها سخت است. مطمئن باشيد كره بهترين تيم اين رقابت هاست با اين وجود نيمه دوم آنها از ترس تيم ما دفاع مى كردند و كاملا برتر از حريف بوديم.

صيادمنش در پايان گفت:براى بازى سوم انگيزه داريم و مى دانيم هنوز چيزى تمام نشده، مطمئن باشيد با تمام وجود براى جبران اين نتيجه مى جنگيم. حق ما در اين دو بازى حداقل ٤ امتياز بود چون شايسته شكست ازبكستان و تساوى مقابل كره بوديم اما با بدشانسى فرصت ها از دست رفت.