اصلاحات اصلی قوانین بازی فوتسال

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا سهرابی، رئیس دپارتمان داوران اعلام کرد از این پس کلیه مسابقات فوتسال کشور با قوانین جدید برگزار خواهد شد. همچنین ترجمه کتاب جدید قوانین فوتسال به زودی آماده و ارائه خواهد شد.

لازم به توضیح است، ترجمه اصلاحات اصلی قوانین جدید در این خبر قابلیت دانلود را دارد.

اصلاحات اصلی قوانین بازی فوتسال