برگزاری هفتادمین کنگره سالیانه فیفا به صورت آنلاین

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هفتادمین کنگره سالیانه فیفا عصر دیروز در حالی برگزار شد که حیدر بهاروند، سرپرست، مهدی محمدنبی، دبیرکل و حمیرا اسدی ، رئیس دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال در این وبینار شرکت کردند.
در کنگره فیفا موارد زیر به تصویب اعضا رسید.
گزارش فعالیت 2019
گزارش بازرسان به کنگره
بودجه بازبینی شده برای دوره 2019-2022 و ریز بودجه سال 2021
انتصاب بازرسان برای دوره 2022-2020
در این ویبنار تصویب بودجه اصلاح شده و گزارش سالانه فیفا از جمله موارد اصلی بود که در دستور کار این کنگره قرار گرفت.
همچنین رای گیری به صورت کتبی انجام شده بود و در همین ارتباط اساسنامه فیفا با توجه به شرایط ناشی از شیوع کووید 19 اصلاح گردید و مقرر شد در شرایط مشابه کنگره های آتی فیفا به صورت آنلاین برگزار گردد.