ماجدی: پرسش و پاسخ ها با ونگر، فرازهای تازه از فلسفه نوین مربیگری را عیان ساخت

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، میرشاد ماجدی، درباره فعالیت خود در کمیته جوانان فدراسیون فوتبال عنوان کرد: قبل از هر چیز وظیفه می دانم از تلاش ها و مساعی دکتر محمدی در مدت حضور در این کمیته تشکر کنم.همچنین از حسن اعتماد آقایان بهاروند،سرپرست و نبی دبیرکل فدراسیون کمال سپاس را دارم و امیدوارم در کنار برنامه ریزی دسته جمعی همکارانم به اهداف مدنظر برسیم. واقعیت این است در سال های گذشته،خوشبختانه ریل گذاری خوبی در کمیته جوانان انجام شده است و قطعا به دنبال تداوم این مسیر خواهیم بود.
رییس سابق کمیته آموزش فدراسیون فوتبال درباره برگزاری وبینار دانش افزایی مربیان با حضور آرسن ونگر گفت:موضوع برپایی این دوره پس از هماهنگی با دبیرکل فدراسیون در دستور کار کمیته آموزش طی ماههای اخیر قرار داشت.خوشحالم روز چهارشنبه گذشته به مدد فضای مجازی شاهد حضور دهها مربی باتجربه و جوان در کنار هم و زیر یک سقف بودیم.
وی ادامه داد:یک نگاه کلی به فهرست شرکت کنندگان در وبینار نشان می داد چه سرمایه و ثروت عظیمی از مربیان ایرانی آن روز پای کلاس درس چهره ارزشمندی به نام آرسن ونگر نشستند.البته به صورت مشخص در چنین وبینارهای بیشتر فلسفه های کلی مورد تبادل نظر قرار می گیرد ولی فکر می کنم با پرسش و پاسخی که در حین وبینار انجام شد،فرازهای تازه ای از فلسفه های نوین مربیگری را عیان ساخت که در ادامه این تبادل نظرها نیاز به جلسات اینچنینی به شدت حس می شود.
ماجدی افزود:امیدوارم مسیر آموزش در فوتبال ما برای همیشه راهی باشد که هرگز کند نشود و با قدرت و پیوستگی تداوم داشته باشد.آن روز آرسن ونگر یک جمله طلایی گفت که مسیر آموزش برای یک فوتبالیست و بعد یک مربی تا پایان عمر بازی و مربیگری اش ادامه دارد و فکر می کنم یکی از درس های کلیدی این دوره همین جمله بود.