انتشار نهمین پادکست رسمی فدراسیون
مهدی: بررسی اسناد و مدارک باشگاههای لیگ برتری را در دستور کار قرار دادیم

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نهمین پادکست رسمی فدراسیون فوتبال کاری از روابط عمومی این فدراسیون منتشر شد.
در شماره نهم، گفت و گو با سهیل مهدی، رییس کمیته صدور مجوز در پادکست قرار گرفته است.

فایل صوتی