ماجدی:امکان برگزاری اردوهای بلند مدت را نداریم
تمرینات نوجوانان وجوانان طبق برنامه کادر فنی دو تیم آغاز می شود

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی با بیان این موضوع اظهار داشت:متاسفانه هنوز تاریخ دقیق برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا اعلام نشده با این وجود می دانیم AFC ملزم است در ماه های ابتدایی سال 2021 نمایندگان قاره آسیا را در این رده های سنی برای حضور در مسابقات جام جهانی انتخاب و معرفی کند. بر همین اساس طبق خواسته سرمربیان دو تیم اردوهای آماده سازی در ماه مهر برگزار می شود.
ماجدی در خصوص برنامه مورد نظر سرمربیان تیم های ملی فوتبال نوجوانان و جوانان گفت:برنامه های مورد نظر سرمربیان هر دو تیم دریافت شده و در این خصوص جلسات بسیار خوبی داشته ایم. با توجه به شرایط ویژه حاصل از شیوع کرونا امکان برگزاری اردوهای بلند مدت را نداریم و تلاش می کنیم پروتکل های بهداشتی را به شکل دقیق با همکاری کمیته پزشکی اجرا کنیم. با این وجود هدف این است که در اردوهای کوتاه مدت برنامه های آماده سازی دو تیم دنبال شود. اردوی تیم ملی نوجوانان از 11 مهر و اردوی جوانان از 21 مهر آغاز خواهد شد و در خصوص اردوها و برنامه های آتی دو تیم نیز هماهنگی های لازم را انجام خواهیم داد. امیدواریم کنفدراسیون فوتبال آسیا هرچه زودتر در این خصوص تعیین تکلیف کند و زمان دقیق برگزاری مسابقات جوانان و نوجوانان مشخص شود.