بررسی اسناد و مدارک باشگاههای سپاهان و استقلال

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دنبال جلسات اعضای کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای باشگاههای لیگ برتری، اعضای این کمیته نشستی را امروز (چهارشنبه 9 مهرماه) با حضور نمایندگان باشگاههای سپاهان و استقلال برگزار کردند و اسناد و مدارک این دو باشگاه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. همچنین اعضا موضوع ممیزی باشگاههای سپاهان و استقلال را در دستور کار قرار دادند. در پایان جلسه هم اعضای کمیته بدوی و صدور مجوز حرفه ای باشگاهها جمع بندی های لازم را با هر دو باشگاه در این زمینه انجام دادند.
گفتنی است، حضور نمایندگان باشگاهها در این جلسات الزامی است و در صورت غیبت آنان در نشست ها با جرایم کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو خواهند شد.