گزارش تصویری از تورنمنت استعدادیابی نوجوانان
عکس:سهیل سعادتمندی