یاری:  فرصت یکساله زمان مناسبی برای جوانگرایی در تیم است
بازیکنان با تجربه در کنار ملی پوشان جوان بهترین عملکرد را خواهند داشت

یاری:  فرصت یکساله زمان مناسبی برای جوانگرایی در تیم است

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: یکسال زمان برای شرکت در رقابتهای داخل سالن و رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا ، فرصت مناسبی به جهت کسب آمادگی ملی پوشان خواهد بود.
یاری: بازیکنان باید با یکدیگر هماهنگ شوند
آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از 13 دیماه

یاری: بازیکنان باید با یکدیگر هماهنگ شوند

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت:  در این مرحله از اردوی آماده سازی، تمرینات بازیکنان بیشتر به جهت هماهنگی و یک دست شدن تیم برگزار می شود.
2