نکیسا:فرهنگ سازی در موضوع محیط زیست  در رفتار ملت ها تاثیرات مسئولانه دارد

نکیسا:فرهنگ سازی در موضوع محیط زیست در رفتار ملت ها تاثیرات مسئولانه دارد

با توجه به فرارسیدن روز جهانی محیط زیست ، سفیر محیط زیست فدراسیون فوتبال اظهار داشت:این روز از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی ملت ها جهت نگهداری و اتخاذ تصمیمات برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری انتخاب شده است.
هیاتی بودن ارزشمندترین مدال است
حضور رئیس فدراسیون در نشست هیات امنای هیات جامعه فوتبال

هیاتی بودن ارزشمندترین مدال است

رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر در جمع اعضای هیات امنای هیات جامعه اسلامی فوتبال با تاکید بر ضرورت برپا نگاه داشتن این مجلس با حضور اهالی ورزش گفت:بزرگ ترین افتخار و مدال ارزشمند برای همه ما این است که هیاتی باشیم.
2