براتی:شرط بندی موجب تغییر نتایج نمی شود
مقررات ما در خصوص شرط بندی، سختگیرانه تر از فیفا است

براتی:شرط بندی موجب تغییر نتایج نمی شود

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درخصوص تحلیل هایی که این روزها در مورد موضوع شرط بندی مطرح می شود به نکات قابل توجهی اشاره کرد.
براتی: از این پس دلیلی برای خویشتن داری مقابل کی روش وجود ندارد
مکاتبه با فیفا،کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و فدراسیون فوتبال کلمبیا؛

براتی: از این پس دلیلی برای خویشتن داری مقابل کی روش وجود ندارد

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: باتوجه به شناختی که از خلقیات کی روش داریم، بعید نیست به دعواهای شخصی اشخاص و مسوولین فدراسیون هم ورود کند.
2