کلیه درآمدهای اسپانسری در مراسم برترین ها هزینه شد
درودگر:فعالیت سازمان اقتصادی شفاف و مشخص است

کلیه درآمدهای اسپانسری در مراسم برترین ها هزینه شد

رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در خصوص هزینه های مراسم انتخاب برترین ها گفت: هزینه های این مراسم از طریق دو حامی مال تامین و کلیه مبلغ دریافتی در همین برنامه به شکل کاملا روشن و شفاف هزینه شد.
تعامل شرکت توسعه در گسترش بلیط فروشی الکترونیک
دیدار رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

تعامل شرکت توسعه در گسترش بلیط فروشی الکترونیک

صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در دیدار با حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خواستار همکاری این شرکت به منظور توسعه سامانه فروش بلیط الکترونیکی شد.
2