قرارداد تامین البسه تیم های ملی به امضاء رسید
درودگر:این قرارداد منافع فوتبال ملی را تامین می کند

قرارداد تامین البسه تیم های ملی به امضاء رسید

قرارداد تامین البسه تیم های ملی فوتبال ایران با حضور صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی و وحید جعفری مدیریت نمایندگی شرکت آل اشپورت در ایران به امضاء رسید.
آگهی مزایده مرحله دوم منتشر شد
به منظور واگذاری تبلیغات محیطی مسابقات قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا

آگهی مزایده مرحله دوم منتشر شد

آگهی مزایده مرحله دوم واگذاری تبلیغات محیطی و فضاهای درآمدزایی مسابقات قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا منتشر شد.
2