تمرینات نوجوانان وجوانان طبق برنامه کادر فنی دو تیم آغاز می شود
ماجدی:امکان برگزاری اردوهای بلند مدت را نداریم

تمرینات نوجوانان وجوانان طبق برنامه کادر فنی دو تیم آغاز می شود

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به آغاز تمرینات تیم های ملی فوتبال نوجوانان و جوانان گفت:با وجود عدم تعیین زمان دقیق برگزاری مسابقات طبق خواسته کادر فنی دو تیم تمرینات آغاز خواهد شد.
2