تمامی امکانات لازم از طریق فدراسیون فراهم بود
میرغفاری:تیم امید هیچ وقت چنین تدارکاتی نداشت

تمامی امکانات لازم از طریق فدراسیون فراهم بود

سرپرست تیم ملی فوتبال امید با اشاره به شرایط آماده سازی و امکانات این تیم گفت:در این دوره شاهد بیشترین حمایت و آماده سازی همه جانبه موارد مورد نیاز برای موفقیت تیم المپیک ایران بودیم.
استیلی:شرمنده مردم عزيزمان هستيم
شايسته صعود بوديم اما نشد

استیلی:شرمنده مردم عزيزمان هستيم

سرمربی تیم ملی فوتبال امید ايران با عذرخواهى از مردم گفت:دوست داشتيم اتفاق خوبى را رقم بزنيم اما متاسفانه فرصت هايمان تبديل به گل نشد و شرمنده مردم عزيزمان هستيم.
2