ما و فدراسیون در کنار تیم امید هستیم
حضور رئیس کمیته ملی المپیک در تمرین تیم ملی امید:

ما و فدراسیون در کنار تیم امید هستیم

رییس کمیته ملی المپیک در تمرین تیم ملی فوتبال امید حضور یافت و دقایقی را با بازیکنان و کادر فنی به گفتگو پرداخت.
2