محمدحسین ترابیان

تاريخ تولد : 1357/06/30
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 25
دفعات استفاده از کارت زرد : 94
دفعات استفاده از کارت قرمز : 3
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 1 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 6
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 1
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 با اخذ داوری درجه 3 آغاز کرد و در سال 1389 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است.