آمار باشگاه ها تا هفته 22

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 222316296222
ارژن فارس 261712667622
تاسیسات 323135624222
دانشگاه آزاد 291118458622
دبیری تبریز 270143693822
شهرداری ساوه 19196655622
شهروند ساری 28279748222
طرح و توسعه الوند 240416347422
فرش آرای مشهد 301710525823
گیتی پسند (ف) 163180994723
مس سونگون(ف) 302144563422
مقاومت البرز 272511345522
ملی حفاری (ف) 233126724522
یاسین پیشرو 332108474922
  • تاسیسات 3 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/21
  • دبیری تبریز - طرح و توسعه الوند 1395/11/21
  • ملی حفاری (ف) 4 - 2 مس سونگون(ف) 1395/11/21
  • ارژن فارس 1 - 4 شهرداری ساوه 1395/11/21
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 آذرخش 1395/11/21
  • شهروند ساری 7 - 4 فرش آرای مشهد 1395/11/21
  • مقاومت البرز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/11/21
  • مهدی جاوید(گیتی پسند (ف)) 32 گل
  • تاینان داسیلوا رگو(مس سونگون(ف)) 19 گل
  • فرهاد فخیم(دبیری تبریز) 18 گل
  • طاها مرتضوی(شهروند ساری) 16 گل
  • شهاب طالبی(ملی حفاری (ف)) 15 گل
  • سعید تقی زاده(شهرداری ساوه) 14 گل
  • مرتضی عظیمایی(شهروند ساری) 13 گل
  • علی اصغر حسن زاده(گیتی پسند (ف)) 13 گل
  • پیمان حفیظی(ملی حفاری (ف)) 13 گل
  • جواد اصغری مقدم(دبیری تبریز) 13 گل
  • حامد عبدالهی(طرح و توسعه الوند) 12 گل