آمار باشگاه ها تا هفته 10

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آتلیه طهران قم 0042272810
آذرخش 0036162810
پارسیان شهر قدس 0025122610
تاسیسات 0072392410
شهرداری ساوه 0026223611
شهروند ساری 0033202110
فرش آرای مشهد 0053231710
گیتی پسند (ف) 0060321410
لبنیات ارژن شیراز 0027193110
مس سونگون(ف) 0081371310
مقاومت البرز 0035303311
مقاومت قرچک 0032262110
ملی حفاری (ف) 0032292310
هیات فوتبال قم 000614298
  • مس سونگون(ف) 9 - 0 هیات فوتبال قم 1396/06/09
  • شهرداری ساوه 3 - 4 آذرخش 1396/06/09
  • ملی حفاری (ف) 5 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1396/06/09
  • مقاومت قرچک 3 - 4 تاسیسات 1396/06/09
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 مقاومت البرز 1396/06/09
  • آتلیه طهران قم 4 - 1 شهروند ساری 1396/06/09
  • پارسیان شهر قدس 0 - 5 گیتی پسند (ف) 1396/06/09