• ایران 7 - 2 امارات رخدادها 1395/12/21
  • ایران 8 - 6 زاپن رخدادها 1395/12/20
  • ایران 5 - 2 بحرین رخدادها 1395/12/18
  • ایران 10 - 0 چین رخدادها 1395/12/17
  • ایران 6 - 1 افغانستان رخدادها 1395/12/16
  • ایران 14 - 0 مالزی رخدادها 1395/12/15
  • ایران 4 - 3 ایتالیا رخدادها 1395/11/28
  • ایران 11 - 10 اوکراین رخدادها 1395/11/27

مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی 2017 آسیا گروه A

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 30 1
بحرین 9 3 0 0 17 9
افغانستان 6 2 0 2 17 17
مالزی 0 0 0 3 8 25
چین 0 0 0 3 2 22