• ایران و مالزی

  مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی 2017شنبه - 1395/12/14
  ساعت 11:30 - ترنگانو - مالزی
  • ایران 4 - 3 ایتالیا رخدادها 1395/11/28
  • ایران 11 - 10 اوکراین رخدادها 1395/11/27
  • ایران 3 - 2 لهستان رخدادها 1395/11/26
  • ایران 7 - 6 لبنان رخدادها 1395/10/09
  • ایران 3 - 2 لبنان رخدادها 1395/10/08
  • ایران 2 - 6 برزیل رخدادها 1395/08/15
  • ایران 8 - 6 تاهیتی رخدادها 1395/08/14
  • ایران 6 - 4 روسیه رخدادها 1395/08/13

تورنمنت چهارجانبه فوتبال ساحلی- بوشهر گروه A

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 7 3 0 0 18 15
اوکراین 3 1 0 2 20 20
ایتالیا 3 1 0 2 12 13
لهستان 3 1 0 2 7 9