• ایران 9 - 3 عراق رخدادها 1395/12/22
  • ایران 3 - 2 عراق رخدادها 1395/12/21
  • ایران 1 - 6 روسیه رخدادها 1395/09/16
  • ایران 6 - 4 روسیه رخدادها 1395/09/15
  • ایران 4 - 3 پرتغال رخدادها 1395/07/10
  • ایران 3 - 4 روسیه رخدادها 1395/07/07
  • ایران 4 - 3 پاراگوئه رخدادها 1395/07/03
  • ایران 7 - 6 برزیل رخدادها 1395/07/01

جام جهانی فوتسال 2016-کلمبیا گروه F

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
اسپانیا 9 3 0 0 13 6
آذربایجان 4 1 1 1 10 4
ایران 4 1 1 1 9 11
مراکش 0 0 0 3 6 14