نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 17 2
امارات 6 2 0 2 11 14
مغولستان 4 1 1 1 7 11
قرقیزستان 2 0 1 2 8 9
چین 1 0 1 2 11 14

  • ایران 10 - 0 قرقیزستان 1396/02/30
  • مغولستان 3 - 1 چین 1396/02/30
  • چین 1 - 6 ایران 1396/02/29
  • قرقیزستان 3 - 4 امارات 1396/02/29
  • قرقیزستان 2 - 2 مغولستان 1396/02/28
  • ایران 5 - 1 امارات 1396/02/28
  • امارات 3 - 1 چین 1396/02/27
  • مغولستان 0 - 6 ایران 1396/02/27
  • امارات 3 - 5 مغولستان 1396/02/26
  • چین 3 - 3 قرقیزستان 1396/02/26