نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
عمان 6 2 0 0 7 1
ایران 3 1 0 1 2 3
قرقیزستان 0 0 0 2 2 7