رقابتهای قهرمانی زیر 23سال آسیا 2016 قطر گروه اول

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
قطر 9 3 0 0 9 4
ایران 6 2 0 1 6 4
سوریه 3 1 0 2 5 7
چین 0 0 0 3 4 9