نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 0 0 0 0 0 0
میانمار 0 0 0 0 0 0
ویتنام 0 0 0 0 0 0
سوریه 0 0 0 0 0 0
سنگاپور 0 0 0 0 0 0

  • ویتنام 15:30 میانمار 1396/01/22
  • سوریه 12:30 ایران 1396/01/22
  • ایران 15:30 ویتنام 1396/01/20
  • میانمار 12:30 سنگاپور 1396/01/20
  • ویتنام 15:30 سنگاپور 1396/01/18
  • میانمار 12:30 سوریه 1396/01/18
  • سوریه 15:30 ویتنام 1396/01/16
  • سنگاپور 12:30 ایران 1396/01/16
  • سنگاپور 15:30 سوریه 1396/01/14
  • ایران 12:30 میانمار 1396/01/14