نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 19 3
مالزی 6 2 0 1 15 9
هنگ کنگ 1 0 1 2 4 13
ازبکستان 1 0 1 2 8 21

  • ایران 4 - 2 مالزی 1394/07/01
  • هنگ کنگ 3 - 3 ازبکستان 1394/07/01
  • ازبکستان 9 - 1 ایران 1394/06/31
  • مالزی 4 - 1 هنگ کنگ 1394/06/31
  • ایران 6 - 0 هنگ کنگ 1394/06/30
  • ازبکستان 4 - 9 مالزی 1394/06/30