مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی 16 سال 2016 آسیا-هند گروه A

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 7 2 1 0 7 3
امارات 7 2 1 0 7 4
عربستان 1 0 1 2 6 9
هند 1 0 1 2 5 9