• ایران 5 - 3 ایتالیا رخدادها 1396/02/17
  • ایران 3 - 4 تاهیتی رخدادها 1396/02/16
  • ایران 4 - 3 سوئیس رخدادها 1396/02/15
  • ایران 6 - 5 نیجریه رخدادها 1396/02/12
  • ایران 4 - 5 ایتالیا رخدادها 1396/02/10
  • ایران 3 - 2 مکزیک رخدادها 1396/02/08
  • ایران 7 - 6 پاراگوئه رخدادها 1396/02/03
  • ایران 9 - 2 تاهیتی رخدادها 1396/02/02

رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 باهاما گروه B

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایتالیا 9 3 0 0 25 11
ایران 4 2 0 1 11 11
نیجریه 2 1 0 2 15 20
مکزیک 0 0 0 3 7 16