• حبیب کاشانی
  حبیب کاشانی
  مدیر تیم
 • محمد مایلی کهن
  محمد مایلی کهن
  مدیر فنی
 • مجتبی تقوی
  مجتبی تقوی
  مشاور فنی
 • محمد خاکپور
  محمد خاکپور
  سرمربی
 • هادی طباطبایی
  هادی طباطبایی
  مربی
 • سعید عزیزیان
  سعید عزیزیان
  مربی دروازه بان ها
 • محمد رسایی
  محمد رسایی
  مدیر اجرایی
 • حسین اخوت
  حسین اخوت
  مدیر اجرایی
 • مهدی ابارشی
  مهدی ابارشی
  دکتر
 • روح الله بختیاری
  روح الله بختیاری
  ماساژور
 • سید محمد حسین سادات حسینی
  سید محمد حسین سادات حسینی
  ماساژور
 • محمد عسگری
  محمد عسگری
  آنالیزور
 • عباس علیپور
  عباس علیپور
  مدیر رسانه
 • الیاس مژده جو
  الیاس مژده جو
  تدارکات