رامین رضاییان

تاريخ تولد : 1 فروردین 1369
تعداد بازي ملی در این رده: 17 بازی
پست بازيکن : مدافع
تعداد گل زده : 2
باشگاه ها : صبای قم ،راه آهن تهران ،پرسپولیس تهران ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه