روزبه چشمی

تاريخ تولد : 2 مرداد 1370
تعداد بازي ملی در این رده: 12 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 2
باشگاه ها : صبای قم ،استقلال تهران ،استقلال تهران
باشگاه فعلی : استقلال تهران
تعداد کارت زرد : 2 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه
باشگاه: مقاومت تهران