زهرا علیزاده

تاريخ تولد : 17 آذر 1379
تعداد بازي ملی در این رده: 0 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه