زهره میثمی

تاريخ تولد : 24 خرداد 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 5 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 3
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه