سپیده زرین راد

تاريخ تولد : 29 آبان 1365
تعداد بازي ملی در این رده: 23 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 10
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه