صائب محبی

تاريخ تولد : 6 شهریور 1372
تعداد بازي ملی در این رده: 3 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : ذوب آهن اصفهان ،راه آهن تهران
باشگاه فعلی : راه آهن تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه