علی عبداله زاده

تاريخ تولد : 14 دی 1371
تعداد بازي ملی در این رده: 8 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 1
باشگاه ها : نفت آبادان ،نفت آبادان
باشگاه فعلی : نفت آبادان
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه