علی محسن زاده

تاريخ تولد : 25 بهمن 1371
تعداد بازي ملی در این رده: 8 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : ذوب آهن اصفهان ،نفت تهران
باشگاه فعلی : نفت تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه
باشگاه: مقاومت تهران