علی کریمی

تاريخ تولد : 22 بهمن 1372
تعداد بازي ملی در این رده: 14 بازی
پست بازيکن : میانی
تعداد گل زده : 5
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه