فاطمه اعتدادی

تاريخ تولد : 26 دی 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 24 بازی
پست بازيکن : مهاجم
تعداد گل زده : 15
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه