فاطمه اعتدادی

تاريخ تولد : 26 دی 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 26 بازی
پست بازيکن : مهاجم
تعداد گل زده : 16
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 2 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه