فاطمه مخدومی

تاريخ تولد : 26 بهمن 1379
تعداد بازي ملی در این رده: 3 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 6
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه