فرزانه توسلی

تاريخ تولد : 29 دی 1365
تعداد بازي ملی در این رده: 16 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 1 عدد
زندگینامه