فرشته کریمی

تاريخ تولد : 17 بهمن 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 26 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 24
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 2 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه