فهیمه زارعی

تاريخ تولد : 3 دی 1364
تعداد بازي ملی در این رده: 27 بازی
پست بازيکن : مهاجم
تعداد گل زده : 20
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه