ماهان رحمانی

تاريخ تولد : 26 خرداد 1375
تعداد بازي ملی در این رده: 5 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : سایپای تهران ،پیکان تهران
باشگاه فعلی : پیکان تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه