محمد انصاری

تاريخ تولد : 1 مهر 1370
تعداد بازي ملی در این رده: 1 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : استقلال تهران ،فجر سپاسی ،شهرداری تبریز ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه