محمد دانشگر

تاريخ تولد : 30 دی 1372
باشگاه فعلی: فجر شهید سپاسی
باشگاه قبلی: ولی عصر شیراز
قد: 185
وزرن: 68