مرتضی تبریزی

تاريخ تولد : 16 دی 1369
تعداد بازي ملی در این رده: 0 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : پاس همدان ،ذوب آهن اصفهان
باشگاه فعلی : ذوب آهن اصفهان
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه