مرضیه فیضی جزی

تاريخ تولد : 2 فروردین 1380
تعداد بازي ملی در این رده: 3 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 1
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه